II Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu – Polska 03/2014

Spotkanie odbyło się w Krakowie. Uczestnicy reprezentowali kraje: Hiszpania, Irlandia, Turcja, Polska.

Podczas spotkania podjęto następujące kwestie:

  • Prezentacja postępów realizacji projektu w poszczególnych krajach partnerskich,
  • Przeanalizowanie planu pracy w związku z nową sytuacją (dołączył partner z listy rezerwowej, tj. Irlandia),
  • Zaprezentowanie roboczej wersji strony internetowej projektu i jej zawartości,
  • Dyskusja na temat wstępnej wersji publikacji (draft manual) oraz ustalenie zadań, które należy w związku z tym wykonać,
  • Dyskusja na temat promocji i informacji oraz na temat sposobów rozpowszechniania rezultatów projektu.

Podczas spotkania przewidziano działania promujące Polskę, m.in. prezentację na temat naszego kraju, prezentację na temat zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny (który wypadał dokładnie w terminie spotkania), informację na temat polskiej kuchni oraz krótką lekcję języka polskiego (Polish lesson – basic words in 5 minutes).

Dodatkowo, w związku z jednodniową wizytą w Zakopanem, przygotowano prezentację z podkładem muzycznym na temat Zakopanego i polskich gór (co zaprezentowano uczestnikom w przeddzień wyjazdu do Zakopanego) oraz opracowano i wydrukowano dla uczestników ilustrowane ulotki w języku angielskim na temat odwiedzanego miejsca. Zorganizowano również zwiedzanie Krakowa (w tym m.in. Collegium Maius UJ) z przewodnikiem.