V Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu – Istambuł, 22-27/03/2015

Podczas sesji roboczych w sali konferencyjnej odbyła się dyskusja na temat postępów w realizacji projektu w poszczególnych organizacjach.

Monica (Hiszpania) mówiła o tym, jak instytucja hiszpańska korzysta z filmów. O tym, jak słuchacze nagrywają filmy,  ale przede wszystkim o wspomaganiu procesu nauczania dzięki oglądaniu filmów związanych ściśle z tematyką zajęć dydaktycznych, głównie dotyczy to przedmiotów ścisłych. Ponadto, podczas zajęć warsztatowych następuje odwrócenie ról, słuchacz/ochotnik przejmuje rolę nauczyciela w swojej  grupie warsztatowej, jest to nagrywane a potem wspólnie ogladane i analizowane jak słuchacz się sprawdził w roli trenera oraz co można poprawić.

Irlandia realizuje mobilności jako sposób uczenia się dla ich słuchaczy oraz testuje używanie platformy online (Moodle) dla wspomagania procesu nauczania. Każdy student ma login do Moodle i każdy musi go używać w szkole. W niektórych klasach uczniowie muszą przesyłac zadania domowe poprzez platformę Moodle.

Burak (Turcja) organizuje zajęcia z języka angielskiego dla osób bezrobotnych.

Karol (Polska) zaprezentował  kurs „Jak zbudować stronę internetową w systemie  WordPress”. Jest to kurs online, który uczy jak stworzyć własną stronę internetową lub blog z wykorzystaniem systemu CMS WordPress. Kurs jest dostępny w języku polskim oraz angielskim. Dostępny jest również Sylabus w języku polskim (informator). Podczas spotkania wszyscy partnerzy otrzymali loginy i hasła do angielskij wersji tego kursu. Odbyły się krótkie warsztaty w zakresie WordPress.

Ostatnim tematem podjętym podczas spotkania w Istambule była kwestia stanu prac nad ostateczną wersją produktu końcowego, czyli poradnika (Final Manual) . Wyznaczono terminy działań w tym zakresie.

Gospodarze spotkania przewidzieli również działania o charakterze społeczno-kulturowym, w tym zwiedzanie Topkapı Panorama Museum oraz wyjazd do Polonezköy.

80_IMG_2071

80_IMG_2078

80_IMG_2079