Konferencja Końcowa w Hiszpanii, Guadalajara-Madryt, 25-29 maj 2015

W pierwszym dniu spotkania podjęto następujące kwestie:
– podsumowanie realizacji projektu w każdym uczestniczącym kraju
– przegląd wypracowanych produktów
– ostateczny kształt produktu końcowego, w tym wybranie projektu okładki wśród przygotowanych przez Hiszpanię

Cover_

– przegląd strony internetowej projektu.
W kolejnym dniu podjęto kwestie dotyczące rozpowszechniania rezultatów projektu oraz kwestie sprawozdawczości. Grażyna (Polska) zademonstrowała jak wygląda formularz raportu końcowego, omówiła kolejne sekcje odnosząc je równocześnie do zapisów w aplikacji projektowej, którą raz jeszcze przejrzano.
Następnie dokonano:
– uzgodnienia co do treści we „wspólnych częściach” Raportu końcowego, ustalono kto i co ma opisać
– poczyniono ustalenia co do uzupełniania bazy EST
– w ostatniej sesji spotkania podjęto temat ewentualnej przyszłej współpracy w ramach Erasmus+.

25_Madryt 407

 

25_Madryt 404

 

25_Madryt 402

Gospodarze spotkania przewidzieli również działania o charakterze społeczno-kulturowym, w tym wspólne przejście po terenie Retiro Park w Madrycie oraz wyjazd i zwiedzanie zabytków dziedzictwa kulturowego w Toledo.