Rezultaty i Produkty

1. Strona internetowa projektu www.newmethods.europeanproject.eu

2. Poradnik dla edukatorów– jest to publikacja (dostępna w postaci pliku PDF) zawierająca opisy narzędzi i nowoczesnych metod dydaktycznych a także opisy licznych przykładów dobrych praktyk oraz uwagi, wskazówki i rekomendacje.

3. Opracowania na temat metod:

– Praca grupowa (plik PDF)
– Tworzenie i wykorzystanie w dydaktyce krótkich filmów (plik PDF)
– E-learning oraz blended learning (plik PDF)
– Mobilności jako narzędzie w uczeniu się (plik PDF)

4. Ulotka promująca projekt (dostępna tutaj jako PDF). Ulotka zawiera najważniejsze informacje na temat projektu, jego celów, podejmowanych działań i rezultatów.

5. Sylabus/Informator WordPress
Sylabus/Informator o tym jak zbudować stronę internetową w systemie WordPress – opisuje, objaśnia i tłumaczy w sposób przystępny dla osób początkujących jak zbudować stronę internetową w systemie WordPress. Może być przydatny również dla nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać tak utworzoną stronę w praktyce edukacyjnej. (Dostępny w języku polskim w postaci pliku PDF do pobrania).

 

Rezultaty i Produkty osiągnięte w ciągu pierwszyego roku realizacji projektu:

1. Strona internetowa projektu www.NewMethods.grundtvigproject.eu (trzy wersje językowe: polska, angielska, hiszpańska)
2. LOGO projektu (spośród propozycji przedstawionych przez partnerów hiszpańskiego i tureckiego zostało ostatecznie wybrane to, które opracowała Turcja)
3. Kwestionariusz Ankiety dla uczestników mobilności – w wersji angielskiej, udostępniany do wypełniania online w postaci specjalnego linku wysyłanego mailem do uczestników po zakończeniu mobilności (przykładowy formularz, wygenerowany dla celów poglądowych).

4. Draft Manual (jest to wersja robocza opracowania, docelowo przeznaczonego dla edukatorów i szkoleniowców, która zawiera opis metod stosowanych w instytucjach partnerskich – wersja „draft” jest do użytku wewnętrznego, w języku angielskim, po dokonaniu korekt lub/i uzupełnień publikacja zawierająca opisy dobrych praktyk wraz z rekomendacjami zostanie przetłumaczona na języki narodowe partnerów).

 

WIĘCEJ INFORMACJI
Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy:
1. ETAP był poświęcony badaniom, szukaniu informacji i analizowaniu rozwiązań stosowanych w innych krajach. W pierwszym roku realizacji projektu skupiliśmy uwagę na poznaniu i porównywaniu doświadczeń krajów i organizacji partnerskich w zakresie wspomagania nauczania dorosłych przez wykorzystanie różnych nowoczesnych metod. Punktem wyjścia były doświadczenia edukatorów, którzy już mieli praktykę i osiągnięcia w zakresie stosowania danej metody. Zgodnie z założeniami, każda organizacja przedstawiła jedną metodę. Podział był następujący:

  • Tworzenie i wykorzystanie w dydaktyce krótkich filmów (Turcja),
  • Praca grupowa (Hiszpania)
  • e-learning (Polska)
  • Mobilności w uczeniu się (Irlandia)

Jako wynik tego etapu powstała wersja robocza opracowania, które zawiera opis metod (tzw. draft manual dla edukatorów i szkoleniowców).

2. ETAP obejmował drugi rok realizacji projektu i polegał na tym, iż pomysły zawarte w “draft manual” zostały przetestowane w praktyce. Każda instytucja wybrała jedną z metod zaproponowanych przez  inne kraje oraz zastosowała we własnej praktyce. Opis metod a także opisy licznych przykładów dobrych praktyk oraz uwagi, wskazówki i rekomendacje zostały zawarte w wersji finalnej produktu końcowego, którym jest Poradnik dla edukatorów (Final Manual).