I Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu – Hiszpania 2013

Gospodarzem i organizatorem spotkania był partner hiszpański:  CEPA Rio Sorbe. Meeting odbył się w miejscowościach i Alcala de Henares. Było to pierwsze oficjalne spotkanie partnerów realizujących projekt.

foto3

Celem spotkania było, po pierwsze, przedstawienie się przez każdą instytucję (prezentacje) oraz przedyskutowanie pomysłów i wizji związanych z realizacją projektu w sytuacji kiedy miał być on wdrażany tylko przez trzy instytucje (zamiast sześciu planowanych w aplikacji projektowej) oraz opracowanie planu działań. Ustalono plan spotkań miedzynarodowych na pierwszy rok projektu. Przewidziano również działania o charakterze kulturowym (zwiedzanie miast:  Guadalajara, Alcala de Henares oraz Siguenza (z przewodnikiem), aby wzbogacić wiedzę uczestników na temat miast i regionu jaki odwiedzają.