Seminarium Kontaktowe Grundtvig w Sevilli, 2012

Idea niniejszego projektu powstała podczas Seminarium Kontaktowego w Sevilli.

Generalnie, Seminarium Kontaktowe (organizowane przez Narodowe Agencje krajów uczestniczących w programie LLP) stwarza możliwości:

  • uzyskania informacji o możliwościach współpracy europejskiej w dziedzinie, której dotyczy seminarium,
  • poznania osób z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej,
  • uzyskania konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników itp.),
  • uzyskania praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały granty itp.

Seminarium w Sevilli było poświęcone projektom partnerskim w ramach programu Grundtvig.

Organizatorem seminarium była  hiszpańska Agencja Narodowa Programu Life Long Learning oraz Educational Regional Authorities in Andalucia.

Sevilla
Prezentacje grup seminaryjnych – Monica prezentuje nasz projekt, Seville 04/12/2012.